• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Учнівське самоврядування

Програма

учнівського самоврядування

в Скригалівській загальноосвітній школі

І-ІІ ступенів

У 2013 році розпочала свою діяльність організація учнівського самоврядування «Соняшник». За цей час можна було побачити, що в учнівському колективі є активна, енергійна молодь, чиї особистісні переконання спрямовані на активну участь у громадському житті, молодь, яка має організаторські здібності, усвідомлює себе потенційним лідером, має бажання використовувати свою енергію та здібності заради інших.

Виховний процес – це цілісна система, мета якої - розвиток особистості, що реалізується у взаємодії педагога і учня. Однією із складових виховання є участь дітей в управлінні школою – учнівське самоврядування. Сучасному випускникові потрібна не стільки абсолютна сума знань, як вміння їх здобувати та застосовувати у конкретній ситуації.

Виховні системи невеликих сільських шкіл можна розглядати як основу для організації виховної роботи та діяльності загальношкільного учнівського колективу. Це зрозуміло, оскільки створити повноцінне педагогічно оформлене середовище людських відносин у класі, де 5–8 учнів, досить непросто. Але навіть цей шлях не може повністю зняти проблеми, оскільки для вихованців потрібні як різновікові групи, так і обов’язково повноцінні групи ровесників. Саме спілкуючись із однолітками за межами школи, діти мають можливість адекватно оцінити свої успіхи і можливості, дати об’єктивну оцінку мікросередовищу, в якому вони перебувають. В тій чи іншій мірі можна вирішувати цю проблему, якщо в межах адміністративного району створено повноцінний простір соціальної активності учнівської молоді. Такий простір повинен:

- розширити можливості учнівської молоді для реалізації своїх прав на соціальну творчість;

- за природою та особливостями функціонування бути близьким до внутрішнього світу дитини;

- легко змінюватися у відповідності до змін реального соціального середовища та мати механізм активного впливу на нього;

- мати внутрішні механізми самовідтворення та самовдосконалення;

- легко піддаватися педагогічному впливу.

Організація «Соняшник» входить до складу районної асоціації дитячих організацій Фастівщини, що діють на базі Фастівського еколого-етнографічного центру. Якщо відобразити потребу кожної соціальної категорії в ефективному, результативному розвитку самоврядування дітей та учнівської молоді, то для дітей:

– це організація цікавої, змістовної, насиченої особистої життєдіяльності та діяльності свого колективу, групи; самовизначення, самореалізація, закладання основ кар’єри, налагодження комунікативних зв’язків; набуття навичок ділового спілкування, правозахисту.

для батьків:

– це всебічно розвинена дитина; змістовна зайнятість дітей, підготовка дитини до майбутньої професії.

для навчальних закладів

– соціально активні і свідомі учні; організатори шкільного і позашкільного життя; авторитет закладу; активізація виховної роботи, профілактика негативних звичок, правопорушень.

для держави:

– молодь з активною громадянською позицією; лідери в управлінні, політиці; керівники підприємств, закладів, установ; кадровий резерв органів влади та місцевого самоврядування; підприємці, бізнесмени.

Тобто організація діяльності органів учнівського самоврядування, навчання, виховання та всебічний розвиток дітей із лідерськими та організаторськими здібностями є на даний час потребою, соціальним замовленням, життєвою необхідністю.

«Соняшник» діє на основі Статуту, розробленого згідно Нормативно-правових документів та вимог чинного законодавства, керується Декларацією прав дитини, Конвенцією ООН про права дитини, Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», «Про сприяння соціальному становленню і розвитку молоді» «Про молодіжні та дитячі громадські організації», Положенням про позашкільний навчальний заклад, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад,наказами Міністерства освіти і науки України від 07.12.09 № 1/9-850 «Про розвиток органів учнівського врядування», від 08.12.2010 № 1/9-892 «Про перспективи розвитку органів учнівського самоврядування в умовах динамічних суспільних змін».

Офіційним підтвердженням сприяння розвитку учнівського самоврядування в районі стало підписання угоди про співпрацю представників районних та міських органів дитячого самаврядування в обласній раді дітей Київщини. Дана угода носить поки що більш формальний характер, а діяльнісь батьківського комітету зводиться лише до фінансової підтримки закладу за рахунок благодійних внесків. Слід усвідомити, що роль батьків у освітньому процесі значно ґрунтовніша: створити такі умови, щоб кожна дитина змогла сповна реалізувати свої індивідуальні можливості сьогодні, завтра і в далекій перспективі.

Члени організації беруть участь у проведенні навчальних та тренінгових занять, ділових та рольових ігор, вибори керівного складу, робота над створенням нормативно – правової бази організації, застосування одержаних знань на практиці. Тут вони навчалися, створювали проекти, планували роботу учнівського самоврядування на поточний рік. Цікаве дозвілля, зустріч з неординарними особистостями, уроки патріотизму та лідерства загартували і згуртували дітей.

Наш час потребує лідерів нової формації, людей компетентних, відповідальних, здатних мислити неординарно. Виховання молодих лідерів – це підготовка людини майбутнього, людини, яка відповідає вимогам нового ХХІ століття. Саме над вирішенням такого завдання і працюють лідери учнівського самоврядування школи .

У шкільній раді дітей функціонує 6 комісій(навчальна комісія, дисципліни і порядку, дозвілля, фізкультури і спорту, інформаційна, господарська), які працюють за окремими планами. Кожну з них очолює голова комісії, який відповідає за вчасне інформування та реалізацію поставлених завдань. Кожна з комісій організовує роботу у своєму напрямі. підтримує зв'язок з усіма відповідними комісіями шкіл району. За останній рік члени організації взяли участь у проведенні акцій «Серце до серця», «Голуб миру», «Лист бійцю в АТО», « Посилка в АТО» були активними учасниками заходів, проведених на базі ФРЕЕЦ («Парад вишиванок», «Марш миру», «Парад кольорів»). У підготовці та реалізації цих конкурсів учасники мають змогу продемонструвати свій творчий потенціал та поділитися власним набутим досвідом. Такі заходи дають можливість більше розкритися як одним, так і іншим, стати більш комунікативними, привернути до себе та своєї творчості увагу колег.

Лідери самоврядування, Калапац О, Савченко А., Агапова Є., ініціювали проведення «відкритої трибуни» на теми: «Якби я став президентом», «Єдина країна». Для повноцінної роботи учнівського самоврядування необхідно проводити навчання для педагогів-організаторів. На жаль, штатним розписом ця посада для нашої школи не передбачена. Адміністрація школи націлює роботу своїх педагогічних працівників на співпрацю з дітьми, підтримку їх ідей, пошук шляхів взаєморозуміння та партнерства в питаннях організації життєдіяльності єдиного колективу учнів, педагогів та батьків.

На початку вересня учнівським самоврядуванням згідно плану виховної роботи було проведено День Здоров’я. Щомісяця самоврядування активно долучається до проведення акцій та виховних заходів, спрямованих на реалізацію плану виховної роботи школи. Активістам учнівського самоврядування є ще над чим працювати, але вони, хоча й маленькі (голові учкому лише 13 років), дуже завзяті. Тому у них все вийде.

Наш час потребує лідерів нової формації. Проблема виховання молодих лідерів - це проблема підготовки людини майбутнього, людини, яка відповідає вимогам нового століття. Ось чому необхідні пошук і підтримка учнівської молоді. Цілком очевидно, що навички управління суспільством стануть надбанням людини тоді, коли вони будуть прищеплені в дитячі роки, коли участь в учнівському самоврядуванні сприятиме набуттю вихованцем необхідних знань, умінь і досвіду. Адже самоврядування з одного боку виконує функції внутрішньої організації учнівської молоді, - а з іншого – має вигляд моделі поведінки громадян України в умовах відкритого цивілізованого суспільства.

Пропозиції, щодо подальшої роботи організації учнівського самоврядування «Соняшник»:

- розглянути питання на засіданнях педагогічних рад «Про стан діяльності учнівського самоврядування в закладі»;

- залучати учнівський актив школи до роботи педагогічних рад, планування роботи навчального закладу.

Кiлькiсть переглядiв: 261

Коментарi