• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Звіт завідувача Скригалівської ЗОШ

Звіт завідувача Скригалівської загальноосвітньої школи

І – ІІ ступенів, філії ОЗНЗ

Прокопенко Л. В.

за 2017 – 2018 навчальний рік

У школі навчається 49 учнів, що складає 8 класів
Школа І ступеня – 4 класи: 1,2,3 та 4 класи
Школа ІІ ступеня – 4 класи: 6,7,8,9 класи

Скригалівська загальноосвітня школа І – ІІ ступенів є філією опорного загальноосвітнього навчального закладу Веприцька загальноосвітня школа І – ІІ ступенів.

Керування школою здійснює завідувач філією Прокопенко Лариса Василівна. Педагогічний стаж – 28 роки.

До складу адміністрації входить:

Поліщук Людмила Миколаївна – заступник завідувача філії з навчально-виховної роботи. Стаж роботи 29 років.

1.2 Аналіз роботи за 2017-2018 навчальний рік

· Діяльність школи була спрямована на виконання Програми розвитку і функціонування загальної середньої освіти Київської області.

Перед колективом було поставлено такі завдання

1. Забезпечення утвердження ролі освіти як основи інноваційного розвитку суспільства: розвитку української державності.

2. Формування ціннісних орієнтацій відносно здорового способу життя, створення оптимальних умов для збереження та зміцнення здоров’я.

3. Продовження роботи щодо забезпечення всебічного розвитку кожної дитини з урахуванням індивідуальних можливостей у відповідності з сучасними вимогами, стандартами загальної середньої освіти. Підвищення якості освіти.

4. Формування в учнів потреби у саморозвитку та самоосвіті.

5. Формування національної самосвідомості учнів, їх соціального, комунікативного потенціалу.

6. Подальше впровадження моніторингу якості освіти.

На виконання Закону України «Про мову» навчання здійснювалось виключно державною мовою.

Збереження контингенту

На початок 2017-2018навч. року в школі навчалось - 51учнів.

Укомплектовано 8 класів, середня наповнюваність класів – 6,37 учнів.

На 2017-2018навчальнийрік по школі затверджено таку мережу класів:

Клас

1

2

3

4

6

7

8

9

Класів – 8

Учнів

5

5

7

6

8

7

8

5

Учнів - 51

У школі протягом кількох років діє система обліку відвідування учнями занять.

З боку адміністрації ведеться контроль за відвідуванням учнями навчання. Підсумки відвідування аналізуються заступником директора з НВР, класними керівниками, за необхідністю розглядаються на нарадах при директорі, педрадах, раді профілактики, вживаються необхідні заходи щодо залучення дітей до навчання.

В школі систематично здійснюється моніторингова діяльність вчителів та адміністрації.

Аналіз річного оцінювання навчальних досягнень учнів показав в цілому достатній рівень навчальних досягнень.

Результати навчальних досягнень учнів з предметів за підсумками 2017-2018 навчального року

№ з/п

Вчитель

Предмет

Клас

Кількість учнів

Високий рівень

%

Достатній рівень

%

Середній рівень

%

Початковий рівень

%

Якість навчальних досягнень

1.

Осадчук Л. П.

Українська мова

6

8

2

25

4

50

2

16.6

2

25.4

75

2.

Поліщук Л. М.

Українська мова

8

8

4

50

4

50

50

3.

Поліщук Л. М.

Українська мова

7

7

2

28

4

56

1

14

28

4.

ЦиганенкоТ.І.

Українська мова

9

5

1

20

4

80

20

5.

ЦиганенкоТ.І.

Українська літ

7

7

3

42

4

58

42

6.

ЦиганенкоТ.І.

Українська літ.

6

8

3

37,5

4

50

1

12,5

87.5

7.

ЦиганенкоТ.І.

Українська літ.

8

8

1

12,5

3

37,5

4

50

50

8.

ЦиганенкоТ.І.

Українська літ.

9

1

20

4

80

20

9.

Коваленко В. П

Англійська мова

6

8

4

50

2

25

2

25

75

10.

Коваленко В. П

Англійська мова

6

6

2

33

3

50

1

17

83

11.

Коваленко В. П

Англійська мова

9

5

2

40

3

60

40

12.

Коваленко В. П

Англійська мова

8

8

2

25

3

37,5

3

37,5

62,5

13.

Поліщук Л.М.

Зарубіжна література

6

8

2

25

5

62,5

1

12,5

87,5

14.

Поліщук Л.М.

Зарубіжна література

8

8

4

50

4

50

50

15.

Поліщук Л.М.

Зарубіжна література

9

5

1

20

4

80

20

16.

Поліщук Л.М.

Зарубіжна література

7

7

2

28

5

72

28

17.

Субботін М.Є

Історія України

9

5

1

25

2

50

2

25

75

18.

Субботін М.Є

Історія України

9

5

3

50

1

16.6

1

34.4

66.6

19.

Субботін М.Є

Історія України

8

8

3

37,5

4

50

1

12,5

87,5

20.

СубботінМ.Є

Історія України

6

8

3

37,5

4

50

1

12,5

87,5

21.

Субботін М.Є І

Всесвітня історія

7

7

3

42

4

58

42

22.

Субботін М.Є

Всесвітня історія

8

5

1

20

4

80

100

23.

Субботін М.Є

Всесвітня історія

8

8

3

37,5

4

50

1

12,5

87,5

25.

Грицай Т. О.

Математика

6

8

2

25

2

25

3

37,5

1

12,5

50

26

Грицай Т. О.

Алгебра

7

7

2

28

4

56

1

14

28

27.

Грицай Т. О.

Алгебра

8

8

3

37,5

5

62,5

37,5

28.

Грицай Т. О.

Алгебра

9

5

1

20

4

80

20

29.

Грицай Т. О.

Геометрія

8

7

2

25

6

75

25

30.

Грицай Т. О.

Геометрія

9

5

1

20

4

80

20

32

Мостова С.В.

Біологія

8

8

4

50

4

50

50

33.

Мостова С.В.

Біологія

9

5

1

20

4

80

20

34.

Мостова С.В.

Біологія

7

7

2

28

5

72

28

35.

Прокопенко Л.В.

Географія

8

8

4

50

4

50

50

36.

Прокопенко Л.В.

Географія

9

5

1

20

4

80

20

37.

Прокопенко Л.В.

Географія

6

8

2

28

3

42

3

28

72

38.

Халюк А. Ю.

Фізика

8

8

3

37.5

5

62,5

37,5

39.

.Халюк А. Ю.

Фізика

9

5

3

60

2

40

60

40.

Котляр Г.П.

Хімія

8

8

3

37,5

5

62,5

37,5

41

Котляр Г.П.

Хімія

9

5

1

20

3

60

1

20

20

42.

Субботін М. Є.

Музика

6

8

8

100

100

43.

Субботін М. Є.

Музика

8

8

6

75

2

25

100

44.

Субботін М. Є.

Мистецтво

9

5

2

40

3

60

40

45

Субботін М. Є.

Музика

7

7

1

14

4

56

2

28

70

46.

Прокопенко Г.В.

Образотв. мистецтво

7

7

3

37,5

4

50

70,5

47.

ПрокопенкоГ. В.

Образотв. мистецтво

6

8

3

37,5

4

50

1

12,5

87,5

49.

Пономаренко В. В..

Трудове навчання

6

8

4

50

4

50

100

50.

Пономаренко В. В..

Трудове навчання

8

8

1

12,5

7

87,5

100

51.

Пономаренко В. В..

Трудове навчання

9

5

1

20

4

80

100

52.

Пономаренко В. В...

Трудове навчання

7

7

6

86

1

14

86

53.

Мостова С.В.

Основи здоров’я

6

8

3

37,5

2

25

3

37,5

62,5

54.

Мостова С.В.

Основи здоров’я

7

4

1

25

3

75

80

55.

Мостова С.В.

Основи здоров’я

9

5

1

20

2

40

2

40

60

56.

Мостова С.В.

Основи здоров’я

7

7

1

14

5

70

1

14

84

57.

Мостова С.В.

Фізична культура

6

8

4

50

3

37,5

100

58

Мостова С.В.

Фізична культура

8

8

2

25

2

25

100

59.

Мостова С.В.

Фізична культура

9

5

3

60

2

40

100

60.

Мостова С.В.

Фізична культура

7

7

3

42

2

28

100

61

Халюк А. Л..

Інформатика

7

7

4

56

3

44

56

62

Халюк А. Л..

Інформатика

8

8

1

12,5

6

75

1

12,5

87,5

63

Халюк А. Л.

Інформатика

6

8

5

62, 5

2

25

1

12, 5

87,5

64

Халюк А. Л..

Інформатика

9

5

1

20

4

80

100

65

Поліщук Л.М.

Російська мова

6

8

2

25

4

50

2

25

75

66

Поліщук Л.М.

Російська мова

7

7

2

28

4

56

1

14

28

67

Поліщук Л.М.

Російська мова

8

8

4

50

4

50

50

Викликає занепокоєння зниження показника якості знань учнів. Даний факт свідчить про низькій рівень організації в школі індивідуальної роботи з учнями, які мають початковий рівень навчальних досягнень, а також з учнями, які мають одну, або дві оцінки з предметів середнього навчального рівня.

Звіт з річного оцінювання учнів

На засіданнях ШМО вчителів необхідно обговорити питання підвищення шляхів якості знань, в разі потреби надати методичну допомогу молодим учителям.

Індивідуальна форма навчання

В 2017 – 2018 навчальному році у навчальному закладі за індивідуальною формою навчалось 3 учнів: Солоха Р. Солоха Е., Бородавка С. за довідкою ЛКК.

Індивідуальні навчальні плани учнів розроблялись згідно відповідних Програм з предметів. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснювалось відповідно до діючих нормативних документів Міністерства освіти і науки України.

Слід зазначити, що організація навчально-виховного процесу за індивідуальною формою повинна забезпечувати не тільки певний освітній рівень дитини, відповідно до її здібностей, можливостей, а й розвивати соціальну компетентність дитини, шляхом залучення до участі у виховних заходах.

Державна підсумкова атестація

Згідно з Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 р. № 1547 “Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти”, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року від 14 лютого 2015 року № 157/26602, на виконання наказу відділу освіти Фастівської райдержадміністрації від10.04. 2018 р.№ 69 “Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації в загальноосвітніх закладах району у 2017/2018 навчальному році”, відповідно до наказу ОЗНЗ № 33 від 12.04.2018 р. “ Про порядок закінчення 2017/2018 н.р. та проведення державної підсумкової атестації учнів(вихованців) у загальноосвітніх навчальних закладах району”,у закладі проведено державну підсумкову атестацію у 4-ому класі з навчальних дисциплін інваріантної складової:з української мови та математики, в 9 –му класі з математики , української мови та біології

У 4 – ому класі ДПА складали 6 учнів (вчитель Прокопенко Г.В.). Якісний показник з математики за ДПА становить 50% із 50 % за річне оцінювання, розбіжності немає.

Аналіз результатів ДПА та річного оцінювання подано в таблиці:

К-сть учнів, показники

Українська мова

Математика

Річна

ДПА

Річна

ДПА

Проходили

ДПА

6

6

6

6

Високий- осіб

2

2

2

2

%

33,4%

33,4%

33,4%

33,4%

Достатній- осіб

1

2

1

1

%

16,7 %

33,4%

16,7 %

16,7 %

Середній- осіб

3

2

3

3

%

50,1%

33,4

50,1%

15%

Якість%

50,1%

66,8%

50,1%

50,1%

У 9 –му класі ДПА складали 5 учнів

К-сть учнів, показники

Українська мова

Математика

Біологія

Річна

ДПА

Річна

ДПА

Річна

ДПА

Проходили

ДПА

5

5

5

5

5

5

Високий- осіб

1

%

20%

Достатній- осіб

1

1

1

1

1

%

20%

20

20

20

20

Середній- осіб

4

4

4

4

4

4

%

80%

80

80%

80%

80

80

Якість%

20%

20%

20%

20%

20

20

Розбіжностей між результатами ДПА та річним оцінюванням немає.

Методична робота

Методична робота з педагогічними кадрами школи проводилася згідно з планом роботи шкільного методичного кабінету та РМК і була спрямована на виконання Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», відповідних постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови Київської обласної адміністрації, нормативно – розпорядчих документів Міністерства освіти і науки України, наказів відділу освіти Фастівської державної районної адміністрації.

Діяльність методичного кабінету організовано відповідно до Положення про методичний кабінет середнього закладу освіти. Головними завданнями ШМК є:

- надання методичних консультацій педагогічним працівникам;

- координація колективних форм і методів роботи та самоосвіти з підвищення педагогічної майстерності, а також удосконалення фахової майстерності вчителів;

- організація системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу вчителів. Впровадження кращого педагогічного досвіду та освітніх технологій.

У 2017-2018 н.р. ШМК розпочав роботу над науково – методичною проблемою «Розвиток учнівських компетентностей шляхом впровадження новітніх освітніх технологій».

Дотримуючись запланованих методичних заходів у 2017–2018 н.р., удосконалюючи зміст, форми та методи роботи з педагогічними кадрами, в школі було організовано і проведено:

-10 предметних декад з основ наук, де вчителі та учні представляли свої надбання, удосконалювали та поглиблювали знання з навчальних дисциплін (були проведені вікторини, КВК, конкурси на кращу газету та плакат, конкурс на краще декламування віршів, складання та розгадування кросвордів та ін..);

- проблемно – пошукову конференцію на тему: «Громадське і патріотичневиховання у сучасномуосвітньомупросторі : проблеми та перспективи»

- педагогічнічитання «Христина Алчевська –педагог ,діячка народної освіти, письменниця»

-шкільний етап олімпіад з базових дисциплін;

-шкільний етап конкурсу знавців української мови імені П.Яцика;

Протягом 2017 – 2018 н.р. за графіком ШМК та РМК курсову перепідготовку при КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» пройшли педагоги: Прокопенко Г.В., вчитель початкових класів; Мостова С.В., вчитель біології, фізичного виховання . У 2017 – 2018 н.р. у школі працювало 3 методичних об’єднання : МО вчителів початкових класів (керівник Осадчук Л.П.), МО класних керівників (керівник Мостова С.В.), МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу(керівник Циганенко Т.І.).

Адміністрацією для педагогів систематично проводились інструктивно-оперативні наради, методичні консультації.

Колективною формою методичної роботи у школі є педагогічна рада. Проведено 5педради :

.

Тематика засідань педагогічних рад

1.

Про підсумки діяльності навчального закладу в 2016/2017 навчальному році та завдання педагогічного колективу щодо підвищення якості навчально-виховного процесу в 2017/2018 навчальному році

1.1

Про погодження річного плану роботи навчального закладу на 2017/2018 навчальний рік. Про погодження планів роботи МО, шкільної бібліотеки, ШМК, практичного психолога на 2017/2018 н. р.

1.2

Про виконання угоди з охорони праці, правил внутрішнього трудового розпорядку, колективного договору.

1.3

Про організацію та проведення навчальних екскурсій та навчальної практики у 2017/2018 н.р.

1.4

Про організацію харчування та надання безкоштовного харчування певним категоріям учнів школи

1.5

Про підсумки роботи школи з питань літнього оздоровлення дітей

2

Про виконання рішень попередніх засідань педради

2.1

Про новий зміст освіти, заснований на формуванні компетентностей, потрібних для успішної самореалізації в суспільстві (Нова українська школа)

3

Про виконання рішень попередніх засідань педради

3.1.

Про орієнтацію на потреби учня в освітньому процесі, дитиноцентризм (Нова українська школа)

3.2.

Про станорганізаціїнавчальної та виховноїроботи, додержаннявимогдержавнихосвітніхстандартів. Про результати закінчення І семестру 2017/2018 н. р.

3.3.

Про підсумки вивчення стану викладання інформатики у школі та рівня навчальних досягнень учнів

3.4

Про стан організації харчування у І семестрі 2017/2018 н.р.

3.5

Про ефективністьвзаємодії з громадськимиорганізаціями та органамишкільногосамоврядування

3.6

Про стан відвідування учнями школи у І семестрі 2017/2018 н.р.

3.7

Про контроль за веденням учнівських щоденників у І семестрі 2017/2018 н.р.

3.8

Про претендентів на свідоцтво з відзнакою та на нагородження золотою та срібною медаллю серед учнів 9 класу за підсумками І семестру 2017/2018 н.р.

4

Про виконання рішень попередніх засідань педради

4.1

Про наскрізний процес виховання, який формує цінності (Нова українська школа)

4.2

Про виконанняпрограмирозвиткунавчального закладу та результатиінноваційноїдіяльності

4.3

Про додержання вимог щодо забезпечення безпечних та нешкідливих умов навчання учнів

4.4

Про проведення ДПА учнів Веприцької ЗОШ І-ІІІ ступенів у 2017/2018 навчальному році. Про завдання для проведення ДПА у 4, 9 та 11 класах у 2017/2018 н.р.

4.5

Про підсумки вивчення стану викладання української мови у початкових класах та рівня навчальних досягнень учнів

5

Про виконання рішень попередніх засідань педради

5.1

Про створення сучасного освітнього середовища, яке забезпечить необхідні умови, засоби і технології для навчання учнів, освітнян, батьків не лише в приміщенні навчального закладу(Нова українська школа)

5.2

Про допуск учнів 9 класу до складання державної підсумкової атестації.

5.4

Про наслідки навчальних екскурсій учнів 1-4 класів. Про переведення учнів 1-4 класів.

5.5

Про наслідки складання ДПА в 4 класі

5.5

Про нагородження похвальними листами учнів початкової школи.

5.6

Про затвердження орієнтовного робочого навчального плану на 2018/2019 навчальний рік

5.7

Про стан організації навчальної, виховної роботи та відвідування школи учнів 1-9 класів у ІІ семестрі 2017/2018 н. р. та за рік

5.8

Пронагородженняучнівшколи похвальним листом «За високідосягнення у навчанні»та похвальною грамотою «За особливідосягнення у вивченніокремихпредметів».

5.9

Про поглиблене вивчення предметів учнями 8, 9 класів у 2018/2019н.р.

5.10

Про стан відвідування учнями школи у ІІ семестрі 2017/2018 н.р.

5.11

Про переведення учнів 1-4 класів

6

Про виконання рішень попередніх засідань педради

6.1

Про наслідки проходження навчальної практики учнями 6-8 класів. Переведення учнів 6-8 класів.

6.2

Про наслідки складання ДПА в 9 класі.

6.3

Про випускзішколиучнів 9 класу

6.4

Про зверненнягромадян

6.5

Про стан організації харчування у ІІ семестрі 2017/2018 н.р. та за рік

6.6

Про стан організації навчальної та виховної роботи, додержання вимог державних освітніх стандартів. Про результати закінчення 2017/2018 н. р.

6.7

Про стан вихованості учнів. Про підсумки здійснення виховної роботи у 2017/2018 н.р.

6.8

Про стан відвідування школи за рік

6.9

Про стан ведення ділової документації у школі у 2017/2018 н.р.

6.10

Про підсумки роботи шкільних гуртків у 2017/2018 н.р.

1. Кожна проведена педагогічна рада - це колективний пошук, сходинка на вершину педагогічної майстерності, своєрідний індикатор позитивних і негативних процесів у житті школи.

На базі школи функціонують 2 методичні об'єднання: вчителів початкових класів ( кер.Осадчук Л. П..), класних керівників (Мостова С. В..). У їх діяльності практикуються різноманітні види роботи, але найбільшого поширення набули: практичні заняття, творчий звіт, ділові ігри, моделювання уроків, конкурси методичних проектів, аукціон педагогічних ідей, панорама інновацій. Ефективним засобом впровадження інноваційних технологій є науково-предметні тижні ( тиждень методичного об'єднання). Це комплекс навчально-виховних заходів педагогічних об'єднань, спрямованих на розвиток творчості учнів, поглиблення та поширення знань з навчальних предметів і збагачення науково-методичним досвідом вчителів школи. На належному методичному та організаційному рівнях у минулому навчальному році працювали методичні об'єднання.

Особлива увага під час організації методичної роботи приділяється роботі з молодими вчителями. Для цього використовуються такі форми роботи:

парне співробітництво ( досвідчений вчитель – молодий вчитель), стажування, індивідуальні консультації, мета якої – вивчення технології сучасного уроку.

Особлива увага приділялася роботі зі здібними та обдарованими учнями, організації та проведенню шкільних етапів олімпіад з базових дисциплін, конкурсів. Проведена робота дала позитивні результати: Угнівенко Софія посів I місце в районному та ІІІ обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «Зерна доброти ».

Поряд із здобутками та досягненнями є невирішені питання та проблеми:

- педагоги школи не друкуються у районних та Всеукраїнських виданнях.

Критично оцінюючи зроблене та враховуючи процеси, які відбуваються в освіті на сучасному етапі, пріоритетними у діяльності ШМК визначаються такі завдання:

- сприяння видавничій діяльності педагогічних працівників школи;

- модернізація організаційних форм та змісту науково-методичної роботи з педагогами, проведення моніторингу якості міжкурсового періоду. Удосконалення організаційно-методичних механізмів пошуку, виявлення та підтримки творчо працюючих вчителів та підготовки їх до участі у фахових конкурсах;

використання потенціалу вчителів вищої кваліфікаційної категорії у системі методичної роботи

Для реалізації даних напрямків протягом року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання:

Питання, що розглядаються

Серпень

1.

Аналіз методичної роботи за минулий 2016-2017 н.р.

2.

Обговорення і затвердження плану роботи МР на 2017-2018 н.р.

3.

Затвердження плану роботи ШМК, планів роботи ШМО

4.

Затвердження плану-графіку розподілу варіативних модулів вивчення фізичної культури та трудового навчання в 6-9 класах

5.

Затвердження плану-графіку проведення предметних декад

6.

Обговорення нових навчальних програм з базових дисциплін, підручників, рекомендацій Міністерства освіти і науки щодо викладання предметів

7.

Про підвищення кваліфікації педагогічними працівниками школи на курсах у 2017-2018 н.р.

Листопад

1.

Про організацію шкільного туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018»

2.

Про створення авторських , адаптованих програм педагогами школи

3.

Про підготовку та проведення науково-пошукового семінару на тему «Нова Українська школа: концептуальні засади, реформування освіти»

4.

Затвердження плану роботи щодо підготовки учнів до проведення ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін

5.

Про роботу над єдиною методичною проблемою «Розвиток учнівських компетентностей шляхом впровадження новітніх освітніх технологій»

Січень

1.

Про моніторинг знань учнів з основ наук за І семестр

2.

Про підсумки участі учнів у районних, обласних олімпіадах з базових дисциплін, конкурсах

3.

Про стан виховної роботи за І семестр

4.

Про стан використання сучасних інформаційних технологій, програм на різних уроках педагогами школи

5.

Методичні рекомендації щодо участі в районній педагогічній виставці «Освіта Фастівщини – 2018»

6.

Про підготовку та проведення педагогічних читань на тему «Христина Алчевська – педагог, діячка народної освіти, письменниця»;

7.

Про стан проведення предметних декад

Березень

1.

Підсумки результатів участі педагогів школи у професійних конкурсах, виставках у 2016-2017 н.р.

2.

Стан навчально-виховного процесу в школі. Про дотримання педагогами школи критеріїв в оцінюванні навчальних досягнень учнів

3.

Про результати моніторингу освітніх запитів учнів та батьків

4.

Про підготовку до ДПА. Створення та затвердження комісій для проведення ДПА

5.

Проведення діагностики утруднень вчителів в організації навчально-виховного процесу

6.

Про нагородження відомчими відзнаками вчителів школи за підсумками 2017-2018 н.р.

Травень

1.

Про ефективність методичної роботи школи за 2017-2018 н.р.

2.

Стан виконання навчальних програм вчителями школи

3.

Звіт про роботу ШМО

4.

Про планування методичної роботи на 2018-2019 н.р.

5.

Аналіз роботи педколективу над науково-методичною проблемою школи «Розвиток учнівських компетентностей шляхом впровадження новітніх освітніх технологій»

Протягом 2017-2018 н.р. було організовано роботу шкільних методичних об’єднань вчителів-предметників та класних керівників,затверджено плани їхньої роботи, методичні проблеми, над якими працювали ШМО, визначено керівників з числа досвідчених педагогів. Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Діяльність ШМО було сплановано на основі Річного плану роботи школи та Перспективної програми розвитку школи. Кожне з ШМО провело по 5 засідань, робота яких будувалася за окремими планами. На запланованих засіданнях методичних об’єднань обговорювалися як організаційні питання так і науково-методичні питання. Упродовж навчального року всіма ШМО було проведено предметні тижні, матеріали яких оформлено у звіти та як виставковий матеріал. Протягом року проводилися методичні оперативки з метою ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами викладання окремих предметів, передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичними виданнями з предметів тощо. З метою загальної теоретичної підготовки педагогічного колективу до впровадження в практику методичної теми впродовж року було проведено обговорення шляхів її реалізації. Кожен керівник методичного об’єднання, ретельно проаналізувавши його діяльність, перспективно визначив пріоритети в методичній роботі на наступний навчальний рік, зокрема посилена увага роботі з обдарованими учнями, поширення передового педагогічного досвіду

В цілому роботу ШМО 2017-2018 навчального року можна оцінити задовільно.

Важлива роль в організації методичної роботи належить шкільному методичному кабінету. В кабінеті зібрані матеріали творчих знахідок ШМО, атестаційні матеріали, зразки уроків, позакласних заходів, фахові журнали, газети, картотека методичної літератури, матеріали для роботи над проблемою школи, зібраний інформаційний каталог передового педагогічного досвіду вчителів, розпочато роботу щодо створення банку компʼютерних презентацій. Роботу шкільного методичного кабінету було організовано за кількома напрямками:

- забезпечення вчителів необхідною сучасною інформацією про надбання педагогічної науки та практики (з цією метою забезпечено доступ до світової мережі Інтернет, створено картотеку науково-методичної літератури, банк педагогічні технології);

- стимулювання вчителів до впровадження елементів інноваційних технологій у практичну діяльність;

- накопичення та зберігання власних доробків вчителів школи , забезпечення умов для ознайомлення з ними всього педагогічного колективу;

- створення сприятливих умов для самоосвіти вчителів у межах школи, створення умов для якісного проведення засідань ШМК та методичної ради ;

- забезпечення вчителів навчальними програмами, програмами спецкурсів, факультативів,інструкціями, рекомендаціями тощо.

Триває поповнення методичного кабінету сучасною педагогічною літературою та методичними матеріалами про роботу вчителів школи.

Особлива увага приділялась самоосвіті педагогів. Вивчення стану викладання окремих предметів здійснювалося згідно з перспективним планом. У 2017-2018 н.р. було вивчено стан викладання фізики,образотворчого мистецтва, трудового навчання . Здійснено оглядовий контроль дотримання єдиного орфографічного режиму при веденні робочих зошитів та зошитів для контрольних і творчих робіт, якість проведення лабораторних і практичних робіт (результати вивчалися на нарадах при директорові, докладно проаналізовані та оформлені у вигляді довідок та наказів по школі).

Перевірки свідчать про те, що особливу увагу педагогічний колектив приділяє підвищенню результативності уроку, забезпеченню усвідомлення учнями необхідності отримання знань, системності знань учнів, виробленню на заняттях практичних і пізнавальних умінь, здійсненню самостійної роботи та організації виконання домашніх завдань, здатності до самоорганізації, саморозвитку, застосуванню прийомів, що сприяють підвищенню навчальних досягнень школярів, розвитку обдарованості учнів.

З метою з’ясування рівня виконання завдань Державного стандарту було проведено тематичні перевірки щодо дотримання принципу наступності при переході учнів з початкової в основну школу, щодо створення комфортних умов для навчання в школі першокласникам. Результати вивчалися на нарадах при директорові, докладно проаналізовані та оформлені у вигляді наказів по школі.

Традиційно організовувались цикли відкритих уроків, семінари, тренінги, практикуми, на яких педагоги ділилися педагогічними надбаннями, показували шляхи і способи удосконалення НВП, педагоги узагальнювали побачене й почуте, використовували у своїй діяльності.

».

Впродовж року вчителі відвідували районні та обласні семінари та заходи, брали участь у обговореннях нагальних педагогічних проблем.

План заходів щодо організації методичної роботи в школі протягом 2017-2018 навчального року був виконаний. Та все ж, не всі заплановані відкриті уроки та виховні заходи були проведені, формально поставилися керівники методичних об'єднань до проведення щорічних творчих звітів. Не повністю реалізовано план проведення предметних декад.

.

Атестація педагогічних кадрів

У 2017 – 2018 навчальному році ніхто з педагогічних працівників не атестувався.

Робота шкільної бібліотеки

Протягом 2017 – 2018 навчального року шкільна бібліотека працювала відповідно до річного плану роботи та Положення про бібліотеки загальноосвітніх навчальних закладів.

У бібліотеці шкільний фонд нараховує:

- 2857екземплярів художньої літератури;

- 674екземплярів підручників.

На 01.09.2017 року бібліотека була забезпечена лише на 90%.

На початку навчального року був складений план роботи щодо збереження підручникового фонду. Органи учнівського самоврядування неодноразово здійснювали перевірку стану підручників, результати висвітлювались у шкільній стінгазеті..

Протягом 2017 – 2018 навчального року шкільний бібліотекарКлапчук Я.С. виступала з доповідями на методичній раді, нараді при директорові, на педагогічній раді.

Організовано та проведено Всеукраїнську акцію «Живи, книго».

Проведено інвентаризацію бібліотечного фонду.

Система внутрішнього контролю

В 2017 – 2018 навчальному році складовими системи внутрішкільного контролю були:

1. Контроль за рівнем засвоєння навчальних програм згідно графіку.

2. Контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, виховання і розвитку здібностей учнів в процесі навчання.

3. Контроль за веденням документації класних журналів, особових справ, щоденників учнів, календарно-тематичних і виховних планів.

4. Контроль за відвідуванням учнями навчальних занять.

Проводилось відстеження знань і умінь учнів з математики, української мови та літератури, правознавства, історії України, фізики, хімії, біології та географії на підставі підсумкових контрольних робіт. Результати знайшли відображення в наказах по школі.

Контроль за якістю викладання здійснювався декількома шляхами:

1.Персональний контроль (бесіди, анкетування), відвідування уроків молодих учителів ( Субботін М. Є ). Адміністрацією вивчалася система роботи всіх вчителів.

2. Тематичний контроль. В ході перевірки вивчався рівень знань і умінь учнів на уроках.

3. Класно-узагальнюючий контроль.

З метою перевірки організації і підготовки учнів до засвоєння учбового матеріалу, виявлення потенційних можливостей колективу у вересні – жовтні 2017р. вивчався колектив 1 класу , підсумки роботи заслухано на нараді при директорові.

Проведено класно-узагальнюючий контроль у 1 класі. За результатами видано наказ.

У 2018 – 2019н.р. адміністрації школи необхідно здійснювати персональний контроль роботи вчителів, учні яких мають низький рівень навчальних досягнень з предметів.

Виховна робота

Організація виховної роботи в Скригалівській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів регламентується нормативно-правовими та законодавчими документами: Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про позашкільну освіту», «Про оздоровлення та відпочинок дітей», рекомендаціями «Основні орієнтири виховання учнів 1- 11 класів», «Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді», Комплексна програма профілактики і запобігання поширення алкоголізму, наркоманії, токсикоманії та СНІДу, Закони України «Про пожежну безпеку», «Про охорону праці», комплексна програма «Фізичне виховання — здоров'я нації» та іншими нормативно-правовими документами.

У 2017-2018 навчальному році колектив школи працював над виховною проблемою «». Виховна робота була спланована та спрямована на досягнення головної мети – формування громадянина, патріота, інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особистості, готової протистояти ворогам Батьківщини та асоціальним впливам, вправлятися з особистими проблемами, творити себе та оточуючий світ.

Виховна робота з учнями 2 класу проходила за програмою «Промінчик».

Ціннісне ставлення до себе

Школа ввічливості «Чарівні слова»;

Година спілкування «Дав обіцянку – виконуй»;

Бесіда «Для чого людині навчатися».

Виховання почуття національної гідності

Виховна година «Захисники Вітчизни»;

Літературна світлиця «Наш Шевченко»;

Малюнок на асфальті «Я маю право на мирне життя».

Виховання загальнолюдських і родинних цінностей

Випуск класної газети «Професії моїх батьків»;

Виховна година «Кращий мамин помічник»;

Тренінг «Вчимося етикету».

Позитивна мотивація на здоровий спосіб життя

Весела година «Подорож до Країни здоров'я»;

Естафета-змагання «Сильні, сміливі, спритні»;

Бесіда-порада «Культура харчування. Корисні страви».

Правовиховна і профорієнтаційна робота

Гра «Вмілі руки» ;

Виставка малюнків «Ні шкідливим звичкам!»;

Бесіда «Правова культура учня».

Соціальний захист дітей

Тренінг «Спілкуємося зі старшими»;

Бесіда «Кримінальна відповідальність неповнолітніх»;

«Увага! Небезпечна ситуація!» - створення виховних ситуацій, рольові ігри.

Основними напрямами індивідуальної роботи з учнями 2 класу були:

Розвиток пізнавальних інтересів;

Формування комунікативних засобів;

Виховання самодисципліни;

Розвиток творчих здібностей;

Корекція поведінки;

Вихід із кризових ситуацій;

Робота з обдарованими дітьми.

Основні напрямки індивідуальної та групової роботи з батьками протягом навчального року

Індивідуальні бесіди;

Анкетування учнів та батьків;

Вивчення матеріального та соціального статусу сім’ї

Відвідування сімей удома;

Класні батьківські збори.

Класні батьківські збори

Ваші діти – другокласники;

Допомога може бути різною;

Як розвинути увагу дитини?;

Любов до читання – запорука успішного навчання.

Попередження дитячого травматизму

Комплекс бесід (занять) з попередження дитячого травматизму:

Обережно, ожеледиця! Правила вуличного руху. Правила поведінки на замерзлих водоймах.

Основні правила руху велосипедистів. Безпека руху.

Протипожежна безпека у побуті.

Сильнодіючі отруйні речовини. Ознаки отруєнь. Засоби захисту та надання першої допомоги та ін. мали на меті забезпечити школярам знання, вміння, переконання, необхідні кожній людині для збереження життя і здоров'я, надання першої допомоги потерпі­лим.

У 3-му класібуло заплановано продовжити роботу зі зміцнення класного колективу, формуванню в учнів позитивного відношення до його цілей, завдань, діяльності окремих членів колективу. Також продовжено роботу з виховання в школярів пізнавальних інтересів, активності, самостійності й творчого відношення до навчання й підвищення на цій основі успішності.

Рівень вихованості 3 класу – 0.7 – середній: класу властива самостійність, прояви самоорганізації, громадянська позиція у більшості учнів сформована.

Більшість дітей у класі не дуже відповідально ставляться до навчання. Середній бал класу за рік – 7.

В цілому, аналізуючи рівень навчальних досягнень з основних предметів, варто зазначити, що більшість учнів не повністю використовують свій інтелектуальний потенціал, що, напевно, і є основною причиною середнього показника успішності.

Виховна робота в класі була спланована відповідно до «Методичних рекомендацій з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році».

У виховній роботі використовувались різноманітні форми роботи з класом: виховні години, години спілкування, свята, конкурси, екскурсії, ігри, вікторини, бесіди ,бліц-турніри, дискусії.

Велике значення має формування в учнів громадянської свідомості,національне та патріотичне виховання. Цьому сприяли виховні години та години спілкування: «Вона на світі одна – Україна», «Символи моєї держави»», «У нас одна Батьківщина ― наша рідна Україна”

Як класовод багато часу приділяю морально-етичному вихованню учнівського колективу, формуванню обов’язку, відповідальності, культурної поведінки. Для реалізації всіх цілей і завдань, добирала такі виховні технології, як виховні години та години спілкування: «Уявна подорож до міста Ввічливих», «Умійте цінувати дружбу», "Як подобатись іншим людям?" - практичне заняття.

По вихованню ціннісного ставлення до себе проводились бесіди та інструктажі з Правил дорожнього руху, протипожежної безпеки, санітарії та гігієни , дитячого травматизму; година спілкування «Сам удома»; бесіди:«Вогонь - друг, вогонь – ворог», «Як поводитися з незнайомими людьми?"», Гра „Як стати Нехворійком” (читання листа від Нехворійка)», «Культура харчування».

Значну увагу приділяю формуванню у своїх вихованців комплексу особистісних якостей і рис характеру, які є спонукальною силою їх повсякденних дій та вчинків: чесність, порядність, принциповість, дисциплінованість та працьовитість. З цією метою були проведені бесіди:

« Слова ласкаві, а думки лукаві», « Посади калину біля двору» - трудовий десант, «Ти вихована дитина»,"Побажай другові добра".

Формую екологічну культуру школярів, ціннісне ставлення до природи. Були проведені: година спілкування «Природа – це казка, яку треба читати серцем», конкурс «Екологічна операція «Встанови годівничку», екскурсії в природу, збирали ягоди та насіння для птахів.

Протягом року проводились також і традиційні свята: «1 вересня – День знань», «День здоров’я», «Новорічне свято», «Свято 8Березня».
На протязі семестру постійно велась індивідуальна робота з учнями, яка була направлена на вироблення свідомого відношення учнів до навчання, відповідальності за власні вчинки, культуру спілкування з однокласниками; перевірка стану ведення підручників, щоденників; проводилися бесіди про поведінку у школі та на уроці, про виконання доручень,тренінг «Вчимося правильно спілкуватись»,» Організація режиму дня школяра», «Правила поведінки на перерві»

Взаємовідносини класного керівника і учнів класу задовільні. В цілому клас характеризується як дружний, органі­зований, із налагодженою системою самоврядування та хорошим психоло­гічним кліматом.

У процесі роботи я бачу, як доросліша­ють мої вихованці, якими розумними вони стають, як вдало проходить процес їх соціалізації. Вони незалежні, добро­зичливі в спілкуванні, емоційно-від­криті та чутливі до моральних проблем. Стосунки між учнями класу загалом дружні, але інколи не дуже доброзичливі. Але окремі учні потребують постійної уваги як з боку вчителя, так і з боку батьків. З їхніми батьками та з ними постійно проводиться індивідуальна робота.

В становленні та розвитку учнів спи­раюсь на допомогу батьків. Важливим питанням є стан у сім'ї. Адже робо­та з батьками — один із основних та найскладніших напрямків роботи класного керівника. Варто відзначити ставлення батьків до проблем та потреб шкільного життя їх дітей. Досить толерантно батьки реагують на критику поведінки їх дітей, прагнуть збагнути та усунути причини, що викликають подібну ситуацію. Систематично у телефонному режимі відбувається спілкування батьків з класним керівником, наслідком якого є корегування поведінки учнів та їх ставлення до навчання. У класі є багато неповних сімей. Робота з ними включала в себе індивідуальні бесіди, консультації, загальношкільні та класні батьківські збори, анкетування, обстеження матеріально-побутових умов сімей, залучення батьків до участі в класних заходах. Постійно відбувається співпраця з родинами, адже з допомогою батьків діти займаються пошуковою роботою, виконують творчі завдання. В порівнянні з попереднім роком навчання, активність батьків набагато підвищилась. Батьківський комітет працює разом із класоводом, бере участь в організації класних та позакласних заходів. З батьками були проведені бесіди- тренінги «Створення комфортного психологічного стану у родині», «Здоров'я та безпека ваших дітей», «Активність учнів під час навчального процесу».

Протягом року були проведені батьківські збори: « Зміст і організація навчально-виховного процесу в 3 класі», «Виховання працелюбності в дітей», «Відпочинок та дозвілля школяра», «Розвиток пізнавальних інтересів дітей у родині».Завдяки співробітництву з батьками більшість учнів підвищила рівень сформованості моральних, громадянських, гуманістичних, естетичних та інших якостей. Аналізуючи виховну роботу попереднього навчального року показала, що позакласна виховна робота дуже потрібна колективу. Вона формує дружній колектив,виховує в учнів уважність, милосердя, доброту, почуття відповідальності перед колективом.

Аналіз виховної роботи4класза 2017-2018 рік

Основною метою виховної діяльності є створення оптимального соціально – культурного мікроклімату в колективі, який би сприяв творчому саморозкриттю, саморозвитку, дозволяв би їм легко освоїтись у своєму виховному просторі , спонукав би їх до діяльності, яка б дозволяла вступати в реальні відносини з оточуючим світом. Протягом року реалізовувались такі напрямки :

Цінніснеставленнядо себе:

1. Засідання круглого столу «Завтрашній характер – у сьогоднішньомувчинку»

2. Бесіда«Віра у себе»

Цінніснеставлення до сім’ ї:

1. Бібліотечний урок«Мама, тато і я – читацька сім’ я»

2. Відкрита трибуна«Гляди не забудь – людиною будь»

Цінніснеставленнядопраці:

1. Година спілкування«Калейдоскоп професій»

2. Майстерня«Подарунки власноруч»

Цінніснеставлення доприроди:

1. Акція«Нагодуй птахів»

2. Толока«Екологічною стежкою до лісу»

Цінніснеставлення до культури і мистецтва:

1. Пісенний конкурс «Пісня рідного краю»

2. Картинна галерея «Мистецькі шедеври»

Цінніснеставлення до суспільства, держави:

1. Класна година «Я – громадянин держави і пишаюся цим»

2. «Школа прав дитини»

Батьківські збори:

1. «Ваші діти – четвертокласники»

2. «Дитяча агресивність та її наслідки»

3. «Як впливає емоційний стан дитини на її здоров’я та навчання»

4. «Батьки і діти. Батьківський авторитет»

Програма виховної роботи 6 класу« Бути патріотом» розрахована на учнів 5-9 класів

Напрямок виховної роботи

Заходи

Ціннісне ставлення до себе

Година спілкування «Куди ведуть нас казки. Вчинки героїв»

Ціннісне ставлення до сім`ї, родини, людей

Урок-бесіда «Розкажи нам про свою родину»

Ціннісне ставлення до праці

Бесіда «Світ професій»

Ціннісне ставлення до природи

Усний журнал «Заглянь у світ природи»

Національно-патріотичне виховання

Виховний захід « Україна – космічна держава»

Профорієнтаційна робота

Виховні години:

«Азбука умінь»

«Анкетування учнів 6 класу «Професія про яку я мрію»

Індивідуальна робота з учнями

· Бесіда з учнями стосовно навчання

· Бесіда на тему: «Культура міжособистісних відносин»

· Бесіда на тему: «Коло друзів та їх вплив»

· Бесіда на тему: «Мій настрій»

· Бесіда на тему: « Правила культурної поведінки»

Індивідуальна робота з батьками

· Бесіда на тему: « Допомога дітям під час виконання домашніх завдань»

· Бесіда на тему: « Індивідуальний підхід у вихованні»

· Індивідуальна бесіда: « Батьки – головні вихователі»

· Бесіда на тему: « Коли скінчилися уроки. Дозвілля дітей»

Батьківські збори

« Моральне виховання в сім`ї» 02.03

« Як виховувати в учнів інтерес до набуття знань» 02.04

« Типові конфліктні ситуації дітей із батьками та іншими дорослими» 05.05

У 7 класі виховна робота здійснювалась відповідно до програми «»

Напрямок виховної роботи

Заходи

Ціннісне ставлення до суспільства . держави

Година спілкування до Дня соборності«Мійдкхмянийдивоцвіт, через терни йшла до волі скільни літ»

Ціннісне ставлення до сім`ї, родини, людей

Урок-бесіда «Співчуття – перший крок до людяності »

Культура спілкування і взаємин у повсякденному житті

Ціннісне ставлення до праці

Трудовий десант «школа – твій дім . будь господарем в нім»

Ціннісне ставлення до природи

Акція « Збережи красу природи »

Класні збори «Чорнобильська балада»

Національно-патріотичне виховання

Класна година « Героям війни присвячується»

Профорієнтаційна робота

Анкетування «Професія , про яку я мрію »

Виховні години »Трудові традиції моєї родини»

« усі професії важливі – вибирай свою»

У 9 класі виховна робота здійснювалась за напрямками :

Напрямок виховної роботи

Заходи

Ціннісне ставлення до себе

Година спілкування «Умій мислити , умій думати»

Ціннісне ставлення до сім`ї, родини, людей

Урок-бесіда «Добро – це коло, в середині якого є краса»

Культура спілкування і взаємин у повсякденному житті

Ціннісне ставлення до праці

Бесіда « Вчись учитись , щоб уміти трудитись»

Ціннісне ставлення до природи

Віртуальна подорож « Найкрасивіші місця планети»

Національно-патріотичне виховання

Презентація «Конвенція ООН і Конституція україни про права дитини»

Профорієнтаційна робота

Усний журнал «Професія роду »

«Моя майбутня професія »

Правовиховна робота

Робота з попередження правопорушень, злочинності та запобігання дитячій бездоглядності серед учнів в школі побудована відповідно до Указів Президента України від 28.01.2000 р. № 113 «Про додаткові заходи щодо запобігання дитячої бездоглядності» (із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України від 13.11.2001 № 1071/2001), наказу Міністерства освіти і науки України від 25.12.2006 № 844 «Про вжиття додаткових заходів щодо профілактики та запобігання жорстокому поводженню з дітьми», наказу школи «Про запобігання правопорушенням»та « Про створення Ради профілактики».

Протягом вересня-листопада 2017 навчального року в навчальному закладі проводились заходи щодо попередження бездоглядності та злочинності серед учнів. Основною формою роботи серед неповнолітніх із попередження правопорушень була правоосвітницька робота, яка здійснювалась за допомогою як масових засобів, так і індивідуальних.

Робота проводилася на підставі загальношкільного виховного плану, виховних планів класних керівників, плану роботи Ради профілактики у школі.

1. Оновили банк даних учнів, схильних до правопорушень, та асоціальних сімей.

2. Проведено обстеження житлово-побутових умов неблагонадійних сімей та складено акти.

3. Була спланована робота Ради профілактики на навчальний рік.

4. Постійно здійснюється контроль за відвідуванням учнями школи.

5. Учні схильні до правопорушень знаходяться під контролем органів учнівського самоврядування.

6. Батьківський комітет та класні керівники проводять індивідуальну роботу із сім’ями дітей, які знаходяться в «групі ризику».

З метою запобігання дитячої бездоглядності, злочинності, попередження скоєння насильства було проведено:

1. Загальношкільні культурно-масові заходи:

- Олімпійський тиждень «Щасливі українські діти – здорові , сильні , мужні й спритні». - вересень.

- Тиждень здорового способу життя «Загартовуйся і буде все ОК ». – квітень

- Уроки мужності «Вічний вогонь». - травень

- Акція «Грані добра ». – допомога людям похилого віку

- «Моє рідне село». – жовтень.

-Акція «Чисте подвір’я – чиста земля». –Жовтень.

- Всесвітній день дитини «Діти – радість життя». – червень.

- Класні години « Такого ще земля не знала »;

Акція «Пам'ять утрат Фастівщини ». День пам’яті жертв Голодомору.

2. Класними керівниками проведено анкетування «Що ви знаєте про СНІД; надання інформації про торгівлю людьми. Бесіда «» Насильство у сім’ї : що робити» , профілактичні бесіди з учнями, які мають схильність до правопорушень; заняття з елементами тренінгу «Твоя поведінка і закон» 7 кл; інформаційний урок «Ти і закон. Де межа, яку не можна переступати?» - 8 кл; виховна година «Відповідальність неповнолітніх» - 9кл.

Класними керівниками, адміністрацією школи постійно проводиться робота щодо виявлення неблагонадійних родин, де батьки зловживають спиртними напоями, що негативно впливає на виховання дітей. Приймаються вчасні заходи реагування.

Профорієнтаційна діяльність

Згідно з річним планом проводилась профорієнтаційна робота на виконання Програми професійної орієнтації учнівської молоді області на здобуття актуальних на ринку праці професій та спеціальностей (2017 – 2018 рр.)

Протягом 2017 – 2018 навчального року постійно оновлювався куточок профорієнтації, його методичне забезпечення. У бібліотеці працювала постійна виставка спеціальної літератури «Ким бути?». У 2011 році районним центром зайнятості в школі був встановлений інформаційний центр, де кожен учень мав можливість знайти необхідну інформацію щодо працевлаштування, вибору професії.

Охорона праці

Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час навчально-виховного процесу у 2017 – 2018н.р. знаходився під щоденним контролем адміністрації. Адміністрація школи та завгосп пройшли курси з охорони праці.

З метою організації роботи з охорони праці та забезпечення безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу перед початком навчального року видано низку наказів, які стосуються попередження травматизму учнів та дорослих, протипожежної безпеки, безпеки дорожнього руху, створення системи охорони праці у школі. Розроблені посадові інструкції та інструкції з охорони праці для всіх працівників, видані працівникам під підпис. У наявності журнали реєстрації інструктажів.

Відповідно до «Типового положення про організацію навчання з питань охорони праці» проводилось навчання працівників з питань охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки тощо.

Відпрацьована програма вступного та первинного інструктажів з охорони праці для працівників та учнів школи.

Робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності в школі велась відповідно до:

· статей 43, 50 Конституції України;

· Закону України «Про освіту», стаття 26;

· кодексу законів про працю України, статті 2, 10, 13;

· Закону України «Про охорону праці», статті 6, 7, 10, 15, 19, 25;

Уся документація в школі відповідає діючим нормативним документам.

Були видані накази про організацію роботи з охорони праці, заповнені акти – дозволи на проведення занять у кабінетах, акт перевірки готовності школи на 2017 – 2018 навчальний рік, у колективному договорі є розділ з питань охорони праці, правила внутрішнього розпорядку.

На кожному поверсі, у кожному учбовому кабінеті наявні плани евакуації на випадок пожежі або інших стихійних лих; в учбових кабінетах оформлено куточки з безпеки життєдіяльності.

На радах при директорові періодично заслуховувались питання з охорони праці, дитячого травматизму.

Питання з безпеки життєдіяльності учнів під час канікул, у побуті й громадських місцях, на вулиці тощо обговорювались на батьківських зборах..

Усі заплановані заходи з охорони праці, техніки безпеки на 2017 – 2018н.р. проведено:

· тиждень знань з безпеки життєдіяльності;

· тиждень безпеки дорожнього руху;

· бесіди щодо попередження пожеж від пустощів дітей з вогнем;

· місячник «Увага! Діти на дорозі»;

· тематичні класні години

· тиждень «Безпека газу в побуті»

На 1 вересня 2017 року всі педагогічні працівники надали медичні книжки з дозволом на роботу.

У 2018– 2019 навчальному році усім працівникам школи слід:

· суворо дотримуватися вимог законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти;

· постійно залучати фахівців та спільно з ними проводити з учнями 1 – 9 класів, їх батьками роз’яснювальну, просвітницьку роботу, заходи з профілактики захворювань та дитячого травматизму в навчально-виховному процесі та в побуті, бесіди про дотримання правил безпеки при поводженні неповнолітніх з вибухонебезпечними предметами, тематичні заняття з питань профілактики отруєнь грибами, деякими рослинами тощо;

· посилити профілактичну роботу щодо попередження дитячого травматизму.

Особливу увагу педколектив має приділити зміцненню та збереженню здоров'я вихованців.
Вкладення
Кiлькiсть переглядiв: 257

Коментарi